Workshop

Join us

بعد از سالها  تحقیق درباره هنر ایران و آموزش هنر به کودکان این مرز و بوم، هم اکنون فرصتی میسر شده تا بتوانیم زمینه ای را فراهم کنیم تا بچه های ایرانی خارج از کشور با تاریخ و هنر غنی ایران آشنا شوند. در این راستا با برگزاری کارگاه های هنری و آموزشی درباره هنر، تاریخ و فرهنگ ایرانی امیدواریم بتوانیم آگاهی کودکان و نوجوانان را درباره جزییات تاریخی و هنری ایران ارتقا دهیم

برای اطلاع از جزيیات کارگاه های ما از صفحات زیر دیدن کنید

Advertisements