من روز بسیار خوبی را در موزه لوور گذارندم. با هنر ایران آشنا شدم. نقاشی کردم و بسیار به من خوش گذشت
Advertisements
― آیدین ۸ ساله